IP Consultant

Autorių teisių apsauga

Autorių teisių objektu laikomi originalūs meno, literatūros ir mokslo kūriniai, atitinkantys originalumo, kūrybinės veiklos rezultato ir objektyvios išraiškos formos kriterijus.

Šiuo metu kone kiekviena įmonė kuria autorių teisių saugomus objektus, tačiau dalis verslo dalyvių jų net nevertina ir neužtvirtina kaip savo intelektinės nuosavybės objektų.

Kūrinių autoriai savaime įgyja autorinių teisių apsaugą nuo pat kūrinio sukūrimo momento (autorystės registravimas nėra privalomas), tačiau norint tinkamai apsaugoti autorystę ir gauti iš jos naudą reikia ja rūpintis. Svarbu tinkamai fiksuoti autorystę, ją ženklinti, turėti vidinius dokumentus, kuriuose būtų aptarti autorystės klausimai, taip pat sutartyse su išorės subjektais aptarti autorių teisių apsaugos klausimus.

Autorių turtinės teisės suteikia autoriui teisę leisti arba uždrausti kūrinio atgaminimą, vertimą, platinimą, viešą atlikimą ar bet kokį kitą su jo interesais nesuderinamą kūrinio naudojimą. Autorius gali savo teises perleisti, suteikti jas kitiems asmenims ir gauti už tai autorinį atlyginimą.

Bendrasis autorių turtinių teisių apsaugos terminas yra visas autoriaus ar jo teisių perėmėjo gyvenimas ir 70 metų po jo mirties. Asmeninės neturtinės autorių teisės saugomos neterminuotai.

Kaip vyksta autorių
teisių konsultacija?

Γ   Jums kreipusis į mus iškilusiu klausimu, suteiksime konsultaciją raštu, telefonu, gyvo ar nuotolinio susitikimo metu. Atsakysime į Jūsų klausimus autorystės ženklinimo, vidinių dokumentų, sutarčių sudarymo, teisėto kūrinių naudojimo ar pažeidimų temomis.

Γ  Prireikus, parengsime autorines, licencines, franšizės, teisių perdavimo ir kitokias sutartis. Paruošime pretenzijas, atsakymus į pretenzijas, atlieksime pažeidimų vertinimą ir paruošime ginčo sprendimo strategiją.

Evelina Norkaitiene_IP consultant

Kviečiame susisiekti ir aptarti Jums kylančius klausimus dėl autorių teisių apsaugos, pažeidimų, teisėto kūrinių naudojimo ar kitomis susijusiomis temomis.

Kitos teisinės paslaugos