IP Consultant

Dizaino registravimas

Dizaino registracijos pagalba gali būti apsaugomas gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos. Produkto dizainas turėtų būti naujas ir pasižymėti individualiomis savybėmis. Sukūrus unikalaus dizaino gaminį, svarbu nepamiršti jo apsaugoti ir užregistruoti jo dizainą per 12 mėn.

Registruotas gaminio dizainas apsaugo ne tik nuo tiesioginio dizaino kopijavimo, bet ir nuo kitų kūrėjų sukuriamo dizaino, kuomet jis nesudaro skirtingo bendro įspūdžio nuo įregistruoto dizaino.

Dizaino registravimas gali būti dalinai finansuojamas ES intelektinės nuosavybės tarnybos projekto „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ lėšomis.

Kaip vyksta dizaino registravimas?

01.

Paprašysime Jūsų atsiųsti gaminio vaizdą ir suteikti informaciją apie tai, koks yra Jūsų gaminys.

02.

Aptarsime kokioje teritorijoje – Lietuvos, Europos Sąjungos ar kitų trečiųjų šalių – Jums reikalinga savo dizainą apsaugoti.

03.

Tuomet prašysime Jūsų suteikti mums įgaliojimą atstovauti Jus dizaino registravimo procese, o mes pasirūpinsime visu administraciniu procesu.

Tolimesni veiksmai, kuriais pasirūpinsime

Γ   Pradėjus procesą, įvertinsime Jūsų dizaino registracijos galimybę. Atliksime preliminarų vertinimą, ar Jūsų sukurtas dizainas atitinka dizaino registracijai keliamus reikalavimus, ar nėra ankstesnių tokio dizaino registracijų, kurios galėtų kelti aukštą ginčo riziką.

Γ   Parengsimme dizaino paraišką: parengsime tinkamą Jūsų dizaino atvaizdavimą, klasifikaciją, paruošime dizaino aprašymą, užpildysime kitus reikalingus dokumentus.

Γ   Administruosime komunikaciją su registravimo tarnybomis iki prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimo ir po jo bei atitinkamai Jums pateiksime visą reikalingą informaciją.

Γ   Prireikus, atstovausime Jus ginčuose tarnybose, paruošime ir užregistruosime dizaino teisių perleidimą, licencijas ir kitus pakeitimus. Suteiksime Jums išsamias konsultacijas, susijusias su Jūsų, kaip dizaino savininko, teisių įgyvendinimu.

Γ   Dizaino registracijos galiojimo terminas – 5 metai nuo paraiškos pateikimo dienos. Registracija dar gali būti pratęsiama 4 kartus po 5 metus (maksimalus galiojimo terminas – 25 metai nuo paraiškos pateikimo datos).

ES finansavimas

ES intelektinės nuosavybės tarnybos projekto „Mažų ir vidutinių įmonių fondo“ pagrindu:

  • kompensuojama 75% nacionalinio ir regioninio dizaino mokesčių sumos;
  • kompensuojama 50% už ES ribų taikomų dizaino bazinių tarptautinės paraiškos mokesčių, išplėtimo mokesčių ir vėlesnių išplėtimo mokesčių sumos.

Paraiškų pateikimas finansavimui gauti jau vyksta. Kviečiame apsaugoti savo prekės ženklą.

Evelina Norkaitiene_IP consultant

Kitos teisinės paslaugos