IP Consultant

Prekių ženklo registravimas

Prekių (paslaugų) ženklas – tai išskirtinis žymuo, padedantis atskirti vienos įmonės, organizacijos ar fizinio asmens prekes (paslaugas) nuo jo konkurento prekių (paslaugų). Šis ženklas gali būti sudarytas iš raidžių, žodžių ar jų junginių, grafinių elementų, skaitmenų bei spalvų. Prekės ženklą gali sudaryti ir garsas, taip pat – paties produkto arba jo pakuotės forma.

Prekių ženklas saugomas, kai jis yra registruotas. Dėl šios priežasties Jūsų sukurtiems gaminių pavadinimams, paslaugų prekių ženklams, logotipams, šūkiams ir kitokiems žymenims apsaugoti reikalinga prekių ženklo registracija.

Asmuo, įregistravęs savo prekių ženklą, įgyja išimtines teises naudotis šiuo ženklu, drausti tapačius ar klaidinančiai panašius kitų verslo dalyvių prekių ženklus, taip pat įgyja teisę suteikti licencijas, perduoti teises kitiems arba jas įkeisti.

Pasirūpiname visu prekių ženklų registravimo procesu – nuo Jūsų prekės ženklo įvertinimo iki registracijos liudijimo išdavimo.

Prekių ženklų registravimas gali būti dalinai finansuojamas ES intelektinės nuosavybės tarnybos projekto „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ lėšomis.

Kaip vyksta prekių ženklo registravimas?

01.

Paprašysime Jūsų atsiųsti savo prekių ženklo vaizdą ir suteikti informaciją apie tai, kokias prekes/paslaugas norėtumėte ženklinti šiuo ženklu.

02.

Aptarsime kokiose teritorijoseLietuvos, Europos Sąjungos ar kitų trečiųjų šalių – Jums reikalinga savo prekių ženklą apsaugoti.

03.

Prašysime Jūsų suteikti mums įgaliojimą atstovauti Jus prekių ženklo registravimo procese, o tuomet mes pasirūpinsime visu administraciniu procesu.

Tolimesni veiksmai, kuriais pasirūpinsime

Γ   Pradėjus procesą, mes įvertinsime Jūsų prekių ženklo registracijos galimybę: atliksime patikrinimą, ar Jūsų sukurtas prekių ženklas atitinka registracijai keliamus reikalavimus, ar nėra ankstesnių tapačių arba labai panašių prekių ženklų, kurie galėtų kelti aukštą ginčų riziką.

Γ   Parengsime prekių ženklo registravimo paraišką – parinksime tinkamą prekių ženklo atvaizdavimą, klasifikaciją, paruošime prekių ženklo aprašymą ir pateiksime prekių ženklo paraišką registravimui.

Γ   Administruosime komunikaciją su registravimo tarnybomis iki prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimo ir po jo bei atitinkamai perduosime Jums visą reikalingą informaciją.

Γ   Prireikus, atstovausime Jus ginčuose tarnybose, paruošime ir užregistruosime Jūsų prekių ženklo teisių perleidimą, licencijas bei kitus pakeitimus. Suteiksime Jums išsamias konsultacijas, susijusias su Jūsų prekių ženklo savininko teisių įgyvendinimu.

Γ   Prekės ženklo registracijos galiojimo terminas – 10 metų nuo paraiškos pateikimo datos, o registracija gali būti pratęsiama kas 10 metų.

ES finansavimas

ES intelektinės nuosavybės tarnybos projekto „Mažų ir vidutinių įmonių fondo“ pagrindu:

  • kompensuojama 75% nacionalinio ir regioninio prekių ženklų mokesčių sumos;
  • kompensuojama 50% už ES ribų taikomų tarptautinių prekių ženklo tarptautinės paraiškos mokesčių, išplėtimo mokesčių ir vėlesnių išplėtimo mokesčių sumos.

Paraiškų pateikimas finansavimui gauti jau vyksta. Kviečiame apsaugoti savo prekės ženklą.

Evelina Norkaitiene_IP consultant

Kitos teisinės paslaugos