IP Consultant

Išradimų patentavimas

Išradimas yra techninis problemos sprendimo būdas, susijęs su nauju paties gaminio techniniu sprendimu. Išradimu gali būti laikomas naujo gaminio, jo funkcijos, naujo proceso sukūrimas ar jau esamo gaminio patobulinimas. Patentuojamas išradimas turėtų būti naujas, pritaikomas pramonėje ir atitikti išradimo lygio reikalavimą. Jei dėl kažkurio iš šių elementų nesate tikri – mielai Jus pakonsultuosime.

Jeigu išradimas patentuojamas Lietuvoje, patento apsauga galioja tik Lietuvos teritorijoje. Norint išplėsti patento apsaugą, būtina pateikti patentų paraiškas į kitas šalis ar regionines patentų tarnybas.

Išradimų patentavimo paslauga dalinai finansuojama Europos Sąjungos (ES) lėšomis ir priklauso ES intelektinės nuosavybės tarnybos projektui „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“.

Kaip vyksta išradimų patentavimas?

Γ  Prireikus, pakonsultuosime Jus dėl išradimams keliamų reikalavimų, suteiksime informaciją dėl patentavimo proceso ir tinkamo dokumentų paruošimo, nustatysime aktualią apsaugos įgijimo teritoriją ir sukursime Jūsų patento apsaugos strategiją.

Γ  Bendradarbiaudami su Jumis, paruošime išradimo aprašymą ir užpildysime kitus reikalingus dokumentus. Administruosime komunikaciją su registravimo tarnybomis iki patentų išdavimo ir po jo bei atitinkamai pateiksime visą reikalingą informaciją Jums.

Γ  Prireikus, atstovausime Jus ginčuose tarnybose, paruošime ir užregistrusime išradimo teisių perleidimą, licencijas, kitus pakeitimus, apmokėsime metinius mokesčius. Paruošime aktualius vidinius dokumentus ir sutartis. Suteiksime išsamias konsultacijas, susijusias su Jūsų, kaip išradimo savininko, teisių įgyvendinimu.

Γ  Ilgiausias patento galiojimo terminas – 20 metų. Patento galiojimas nuo trečiųjų metų turi būti pratęsiamas kasmet.

ES finansavimas

ES intelektinės nuosavybės tarnybos projekto „Mažų ir vidutinių įmonių fondo“ pagrindu:

  • kompensuojama 50% nacionalinio patento mokesčių sumos (paraiškos padavimo, ekspertizės, registracijos ir kt.)

Paraiškų pateikimas finansavimui gauti jau vyksta. Kviečiame apsaugoti savo išradimą.

Evelina Norkaitiene_IP consultant

Kitos teisinės paslaugos